PZP a stret so zverou: Čo potrebujete vedieť

Jazda autom je plná nepredvídateľných situácií a stret so zverou je jednou z nich. Tento článok sa bude venovať tomu, ako PZP pokrýva škody spôsobené stretom so zverou, a čo by ste mali robiť, ak sa vám takáto nehoda stane.

PZP a stret so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. Avšak, škody na vašom vozidle spôsobené stretom so zverou väčšinou nepokrýva PZP, ale havarijné poistenie.

 1. PZP a škoda spôsobená zverou: PZP pokrýva škody, ktoré spôsobíte iným, nie však škody na vašom vozidle. Toto zahŕňa škody spôsobené stretom so zverou.
 2. Havarijné poistenie: Ak chcete byť poistení proti škodám na vašom vozidle v dôsledku stretu so zverou, mali by ste zvážiť havarijné poistenie. To môže pokrývať škody spôsobené rôznymi typmi nehôd, vrátane stretov so zverou.

Čo robiť po strete so zverou

Ak sa vám stane nehoda spojená so zverou, tu sú kroky, ktoré by ste mali dodržiavať:

 1. Zastavte a ohodnoťte situáciu: Ak je to bezpečné, zastavte vozidlo mimo cesty a použite výstražné svetlá.
 2. Zavolajte políciu: Ak bol zviera zranené alebo zabitie, zavolajte políciu. Toto je dôležité nielen pre zviera, ale aj pre potvrdenie udalosti pre poistnú spoločnosť.
 3. Fotodokumentácia: Ak je to možné, odfotografujte škody na vozidle a miesto nehody.
 4. Kontaktujte poistnú spoločnosť: Čím skôr to urobíte, tým lepšie. Môžete tak začať proces náhrady škôd.

Stret so zverou je nepredvídateľný a môže spôsobiť značné škody na vašom vozidle. Zatiaľ čo PZP pokrýva škody spôsobiť iným, škody na vašom vozidle spôsobené stretom so zverou pokrýva zvyčajne havarijné poistenie. Preto je dôležité mať správne poistenie a vedieť, ako postupovať v prípade takéhoto nešťastia.

 1. Výber správneho poistenia: Ak často jazdíte v oblastiach, kde je vysoký výskyt zveri, môže byť havarijné poistenie dobrým riešením. Porozmýšľajte o svojich potrebách a rizikách a vyberte si poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim okolnostiam.
 2. Vzdelanie sa o správnom postupe: Vedieť, čo robiť po strete so zverou, môže uľahčiť proces náhrady škôd a pomôže zabezpečiť, že sa situácia riadne vyrieši.
 3. Prevencia: Napokon, najlepšou obranou proti stretu so zverou je prevencia. Jazdite opatrne, zvlášť v noci a v oblastiach s vysokým výskytom zveri.

Stret so zverou môže byť traumatizujúci zážitok, ale správne poistenie a znalosť postupov môžu pomôcť uľahčiť stres spojený s týmto typom nehody.

PZP Tabuľka Cien: Prehľad a Porovnanie

Poistné krytie je neoddeliteľnou súčasťou vlastníctva motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie (najlacnešie PZP porovnanie) je základným typom poistenia, ktoré pokrýva škodu, ktorú môžete spôsobiť iným pri nehode. Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, vrátane typu vozidla, jeho veku, výkonu motora a vašej vekovej kategórie. Nasledujúca tabuľka poskytuje orientačný prehľad cien PZP u niektorých poistných spoločností z PZP kalkulačky.

Tabuľka Cien PZP

Poistná Spoločnosť Cena PZP pre vozidlo do 50 kW Cena PZP pre vozidlo od 50 kW do 100 kW Cena PZP pre vozidlo nad 100 kW
Spoločnosť A €200 €300 €400
Spoločnosť B €210 €310 €410
Spoločnosť C €220 €320 €420

Ako čítať tabuľku cien PZP

 1. Ceny podľa výkonu motora: Ceny sú rozdelené podľa výkonu motora vozidla. Čím vyšší výkon motora, tým vyššia môže byť cena PZP.
 2. Porovnanie ponúk: Tabuľka vám umožňuje porovnať ceny medzi rôznymi poistnými spoločnosťami. Cena PZP sa môže líšiť medzi spoločnosťami, a preto je dôležité porovnať ponuky.
 3. Individuálna cena: Tabuľka poskytuje len orientačné ceny. Skutočná cena vášho PZP sa môže líšiť v závislosti od ďalších faktorov, vrátane vašej vekovej kategórie, skúseností s vedením vozidla a histórie nehôd.

Pri výbere PZP je dôležité porovnať rôzne ponuky a zvážiť všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu. Tabuľka cien PZP je užitočným nástrojom, ktorý vám môže pomôcť pri tomto rozhodovaní. Vždy však pamätajte, že najdôležitejšie je vybrať si poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim individuálnym potrebám a okolnostiam.

 1. Zvažovanie rôznych faktorov: Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj rozsah krytia, hodnotenia a skúsenosti iných klientov so spoločnosťou, a ďalšie výhody, ako sú napríklad asistenčné služby.
 2. Online nástroje a porovnávače: Mnohé poistné spoločnosti a nezávislé webové stránky ponúkajú online kalkulačky a porovnávače, ktoré vám môžu pomôcť presnejšie určiť cenu vášho PZP na základe konkrétnych detailov o vás a vašom vozidle.
 3. Konzultácia s odborníkom: Ak si nie ste istí, ako vybrať najlepšie PZP, môže byť užitočné konzultovať sa s odborníkom na poistenie, ktorý vám môže pomôcť porozumieť rôznym ponukám a vybrať si najlepšiu možnosť.

Cena je dôležitým faktorom pri výbere PZP, ale rovnako dôležité je zabezpečiť, aby ste mali správne krytie, ktoré vás ochráni v prípade nehody. Tabuľka cien PZP je skvelým východiskovým bodom pre porovnanie rôznych ponúk, ale vždy je dôležité zvážiť všetky dostupné informácie a urobiť informované rozhodnutie.

GAP Poistenie: Význam a Výhody

GAP poistenie, často označované ako „poistenie medzery“, je typ poistenia, ktorý sa používa pre pokrytie rozdielu, alebo „medzery“, medzi aktuálnou trhovou hodnotou vozidla a sumou, ktorú ešte dlžíte na jeho úver alebo lízing. Tento článok vám ponúkne prehľad o tom, čo je GAP poistenie, prečo je dôležité a kedy by ste ho mali zvážiť.

Prečo je GAP Poistenie Potrebné?

 1. Depreciácia vozidla: Nové vozidlá rýchlo strácajú na hodnote. To znamená, že ak by sa vaše vozidlo stalo totálnou stratu (napr. po nehode alebo krádeži), poistná suma, ktorú by ste dostali od bežného poistenia, by mohla byť nižšia než suma, ktorú ešte dlžíte na úvere alebo lízingu. GAP poistenie pokrýva tento rozdiel.
 2. Finančná ochrana: Bez GAP poistenia by ste mohli skončiť v situácii, kedy by ste museli splácať úver za vozidlo, ktoré už nevlastníte alebo nemôžete používať. GAP poistenie vás chráni pred takýmto finančným stresom.

Kedy Zvážiť GAP Poistenie?

GAP poistenie je najvhodnejšie v nasledujúcich situáciách:

 1. Nákup nového vozidla na úver alebo lízing: Nové vozidlá strácajú na hodnote rýchlejšie, a ak ich kúpite na úver alebo lízing, môžete skončiť v situácii, kedy dlžíte viac, ako je hodnota vozidla.
 2. Dlhodobý lízing: Ak máte dlhodobý lízing, môžete skončiť v situácii, kedy dlžíte viac, ako je aktuálna hodnota vozidla, pretože jeho hodnota klesá rýchlejšie, než splátky lízingu.
 3. Veľká záloha alebo vysoké úroky: Ak ste dali len malú zálohu alebo máte úver s vysokými úrokmi, môže to znamenať, že budete dlhšie obdobie dlžiť viac, ako je vozidlo hodné.

GAP poistenie je dôležitou finančnou ochranou pre vlastníkov vozidiel, ktorí ich kúpili na úver alebo lízing. Chránite sa tak pred potenciálnym finančným stresom, ktorý môže vzniknúť, ak by sa vaše vozidlo stalo totálnou stratu a jeho trhová hodnota by bola nižšia, než suma, ktorú ešte dlžíte na úvere alebo lízingu.

 1. Porovnanie ponúk: Rôzne poistné spoločnosti ponúkajú rôzne ceny a podmienky GAP poistenia, takže je dôležité porovnať viacero ponúk a vybrať si takú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančnej situácii.
 2. Kedy GAP poistenie nepotrebujete: Ak ste kúpili vozidlo za hotovosť, alebo ak už splatky úveru pokrývajú rýchlu depreciačnú hodnotu vozidla, pravdepodobne nepotrebujete GAP poistenie.
 3. Kedy skončiť GAP poistenie: Ak je suma, ktorú dlžíte na úvere alebo lízingu, nižšia alebo rovná aktuálnej trhovej hodnote vozidla, môžete zvážiť ukončenie GAP poistenia.

GAP poistenie je cenným nástrojom, ktorý vám môže pomôcť chrániť sa pred nečakanými finančnými nákladmi. Ako vždy, je dôležité porozumieť všetkým podmienkam vášho poistenia a zvážiť svoje individuálne okolnosti a potreby.

Povinné zmluvné poistenie pre prívesný vozík: Všetko, čo potrebujete vedieť

Prívesné vozíky sú často používané pre prepravu nákladu, záhradných strojov, alebo dokonca pre prepravu ľudí v prípade karavanov. Ak ste vlastníkom prívesného vozíka, je dôležité vedieť, aké poistné povinnosti máte a ako funguje povinné zmluvné poistenie (PZP porovnanie) pre prívesný vozík.

Prečo je PZP pre prívesný vozík potrebné?

 1. Zákonná povinnosť: Podľa zákona je PZP potrebné pre všetky motorové vozidlá a ich prívesy, ktoré sa pohybujú na verejných cestách. Prívesný vozík, aj keď nemá vlastný motor, je súčasťou vozidla a preto je potrebné mať pre neho platné PZP.
 2. Finančná ochrana: PZP kryje škody, ktoré môže prívesný vozík spôsobiť tretím osobám. Bez PZP by ste mohli byť zodpovední za pokrytie týchto nákladov.

Ako funguje PZP pre prívesný vozík?

PZP pre prívesný vozík funguje trochu inak ako PZP pre motorové vozidlá:

 1. Pokrytie PZP: Prívesné vozíky sú zvyčajne pokryté PZP motorového vozidla, ku ktorému sú pripojené. To znamená, že nemusíte mať samostatné PZP pre prívesný vozík.
 2. Výnimky: Existujú však výnimky. Napríklad, niektoré prívesné vozíky, ako sú ťažké nákladné prívesy alebo niektoré typy karavanov, môžu vyžadovať samostatné PZP. Skontrolujte si to u svojej poistnej spoločnosti.
 3. Zahraničie: Ak plánujete viesť prívesný vozík do zahraničia, skontrolujte si, či je PZP platné aj v týchto krajinách. Niektoré krajiny môžu vyžadovať samostatné PZP pre prívesné vozíky.

PZP pre prívesný vozík je dôležité pre všetkých vlastníkov prívesných vozíkov. Vždy sa obráťte na svoju poistnú spoločnosť a skontrolujte si podmienky svojho PZP.

 1. Náklady na PZP: Náklady na PZP pre prívesný vozík sa môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane typu prívesu, jeho hmotnosti a použitia.
 2. Porovnanie ponúk: Pri výbere PZP je vždy dobré porovnať ponuky od rôznych poistných spoločností. Týmto spôsobom môžete nájsť najlepšie pokrytie za najlepšiu cenu.
 3. Dodatočné pokrytie: Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú dodatočné pokrytie pre prívesné vozíky, napríklad poistenie proti krádeži alebo poškodeniu. Tieto možnosti môžu byť užitočné v závislosti od toho, ako a kde používate svoj prívesný vozík.

Bez ohľadu na to, aký typ prívesného vozíka vlastníte, je dôležité mať platné PZP, aby ste boli chránení pred finančnými rizikami. Vždy sa uistite, že ste dobre informovaní o svojich poistných povinnostiach a možnostiach, a potom môžete pokojne využívať svoj prívesný vozík na cesty alebo prácu.

Povinné zmluvné poistenie pre motocykel: Čo by ste mali vedieť

Motorka, či už je to športový model alebo skúter, je výrazom slobody na cestách. Ale predtým, než sa vydáte na otvorenú cestu, je dôležité sa uistiť, že máte platné povinné zmluvné poistenie (PZP). PZP je nevyhnutné pre všetkých vlastníkov motoriek a skútrov, aby boli chránení v prípade nehody.

Dôvody pre PZP motocykel

Existujú rôzne dôvody, prečo je PZP dôležité pre majiteľov motoriek:

 1. Zákonná povinnosť: PZP je zákonná požiadavka pre všetkých majiteľov motoriek a skútrov. Ak jazdíte na motocykli bez PZP, môžete byť pokutovaní.
 2. Ochrana pred finančnými stratami: V prípade nehody PZP kryje škody spôsobené tretím stranám. Bez PZP by ste mohli byť zodpovední za pokrytie týchto nákladov.
 3. Pokoj mysle: S platným PZP môžete jazdiť s pokojnou mysľou, vedomím, že ste chránení v prípade nehody.

Ako získať PZP pre motocykel

Proces získania PZP pre motorku je podobný ako pre auto:

 1. Porovnanie ponúk: Porovnajte ponuky od rôznych poistných spoločností. Ceny PZP pre motorky sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je výkon motora, vek vodiča alebo lokalita. Pozrite ako si spraviť najlacnejšie PZP porovnanie. Alebo ako spraviť výpočet PZP kalkulačkou.
 2. Vyplnenie žiadosti: Keď si vyberiete poistnú spoločnosť, budete musieť vyplniť žiadosť o PZP. Budete potrebovať niektoré základné informácie, ako je typ a výkon motora, rok výroby, vaše osobné údaje a podobne.
 3. Platba poistného: Po schválení žiadosti budete musieť zaplatiť poistné. Poistné môže byť platené naraz alebo v splátkach.

Dôležité informácie o PZP pre motorky

PZP pre motorky má niektoré špecifické aspekty, ktoré je dobré vedieť:

 1. Sezónne poistenie: Mnoho majiteľov motoriek jazdí len počas teplejších mesiacov. Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú sezónne poistenie, ktoré je platné len počas určitých mesiacov v roku. Toto môže byť cenovo efektívnejšia možnosť pre tých, ktorí neplánujú jazdiť na motocykli počas celého roka.
 2. Poistenie príslušenstva: Niektoré PZP pre motorky môžu tiež pokryť príslušenstvo, ako sú prilby, rukavice alebo oblečenie. Prečítajte si podmienky svojej poistnej zmluvy, aby ste vedeli, čo je pokryté.
 3. Poistenie proti krádeži: Motorky a skútre sú často cieľom zlodejov. Preto by ste mali zvážiť, či je vaše PZP doplnené o poistenie proti krádeži.

PZP je nevyhnutné pre každého majiteľa motocykla alebo skútra. Nielenže je to zákonná povinnosť, ale aj základná ochrana v prípade nehody. PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám, čím vám poskytuje finančnú ochranu a pokoj mysle pri jazde. Pri výbere PZP pre motocykel porovnávajte ponuky, rozumne vyplňte žiadosť a urobte informované rozhodnutia o tom, čo vaše PZP pokrýva. A potom už len nasaďte prilbu, nastartujte motor a vychutnajte si jazdu s istotou, že ste riadne poistení.

Overenie PZP: Ako zistiť platnosť poistky

Povinné zmluvné poistenie (PZP porovnanie) je neoddeliteľnou súčasťou vlastníctva a prevádzky motorového vozidla. Je preto dôležité vedieť, ako overiť platnosť PZP a zabezpečiť, že ste v súlade s právnymi predpismi.

Dôvody pre overenie PZP

Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré by ste mali overiť platnosť svojho PZP:

 1. Prevádzka vozidla: Ak plánujete jazdiť na vozidle, je dôležité mať platné PZP. Overenie PZP vám umožní zistiť, či je vaša poistka stále platná.
 2. Predaj alebo kúpa vozidla: Ak predávate alebo kupujete vozidlo, je dobré overiť PZP, aby ste mali istotu, že vozidlo je riadne poistené.
 3. Overenie údajov: Overením PZP môžete zistiť aj ďalšie dôležité informácie, napríklad meno poistiteľa, dátum platnosti poistky alebo informácie o poistnej spoločnosti.

Ako overiť PZP

Overenie PZP je pomerne jednoduchý proces:

 1. Nájdite potrebné údaje: Budete potrebovať evidenčné číslo vozidla a dátum narodenia vlastníka vozidla. Tieto údaje sú potrebné pre overenie PZP.
 2. Využite online nástroje: Existujú online nástroje a databázy, ktoré umožňujú overiť platnosť PZP. Jednoducho zadajte požadované údaje a systém vám poskytne informácie o platnosti PZP.
 3. Kontaktujte poistnú spoločnosť: Ak máte nejaké pochybnosti, môžete vždy kontaktovať poistnú spoločnosť a požiadať o overenie platnosti PZP.

Dôležité informácie o overení PZP

Pri overení PZP je dôležité mať na pamäti niekoľko bodov:

 1. Súkromie údajov: Overovacie nástroje sú navrhnuté tak, aby chránili súkromie údajov. Zvyčajne poskytujú len základné informácie o platnosti PZP a nie konkrétne detaily o poistnej zmluve alebo osobné údaje vlastníka vozidla.
 2. Aktualizácia údajov: Môže trvať niekoľko dní, kým sa údaje v online systémoch aktualizujú. Ak ste napríklad práve obnovili svoje PZP, môže trvať niekoľko dní, kým sa tieto informácie zobrazia v overovacích nástrojoch.
 3. Zodpovednosť: Pamätajte, že ako vlastník vozidla máte zodpovednosť za to, aby bolo vozidlo riadne poistené. Regularne overujte platnosť svojho PZP, aby ste sa vyhli problémom.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vlastníka motorového vozidla. Môže vám poskytnúť istotu, že ste v súlade s poistnými a právnymi požiadavkami, a tiež vám môže pomôcť pri kúpe alebo predaji vozidla. Vďaka online nástrojom a službám poskytovaným poistnými spoločnosťami je overenie PZP rýchle a jednoduché. Nezabudnite však, že je to vaša zodpovednosť ako vlastníka vozidla udržiavať platné PZP a pravidelne overovať jeho platnosť.

Časté otázky a odpovede o overení PZP

Pre lepšie pochopenie procesu overenia PZP sa pozrime na niektoré z najčastejších otázok, ktoré sa v tejto súvislosti môžu objaviť.

 1. Čo ak online overenie neukazuje platnosť mojej PZP? Ak sa vám zdá, že vaše PZP nie je platné, aj keď by malo byť, obráťte sa priamo na svoju poistnú spoločnosť. Môže to byť výsledkom oneskorenej aktualizácie databázy alebo chyby v systéme.
 2. Môže niekto iný overiť platnosť mojej PZP? Áno, PZP môže byť overené kýmkoľvek, kto má prístup k potrebným údajom, teda evidenčné číslo vozidla a dátum narodenia vlastníka vozidla.
 3. Aké informácie dostanem pri overení PZP? Pri overení PZP zvyčajne získate informácie o tom, či je poistka platná, meno poistiteľa a názov poistnej spoločnosti. Osobné údaje vlastníka, ako je adresa, nie sú zvyčajne dostupné kvôli ochrane súkromia.

Overenie PZP je nevyhnutným krokom pre každého vlastníka motorového vozidla. Tento proces je teraz jednoduchší a prístupnejší vďaka online nástrojom a databázam. Avšak, vždy si pripomíname, že zodpovednosť za udržiavanie platnej PZP leží na vlastníkovi vozidla. S touto informáciou v ruke, môžete teraz overiť platnosť svojho PZP s plnou dôverou a istotou.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou vlastníctva motorového vozidla. Či už sa rozhodnete pre inú poistnú spoločnosť alebo už jednoducho nepotrebujete poistiť svoje vozidlo, je dôležité vedieť, ako správne vypovedať PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré môžete chcieť vypovedať svoje PZP:

 1. Zmena poistnej spoločnosti: Ak ste našli výhodnejšiu ponuku u inej poistnej spoločnosti, môžete chcieť vypovedať svoje súčasné PZP. Napríklad ak nájdete takúto ponuku cez PZP kalkulačku. Môže ísť o najlacnejšie PZP.
 2. Predaj vozidla: Ak plánujete predať svoje vozidlo, mali by ste vypovedať PZP, aby ste sa vyhli platbe poistného za vozidlo, ktoré už nevlastníte.
 3. Zánik vozidla: Ak sa vaše vozidlo stalo nepoužiteľným, napríklad v dôsledku havárie alebo krádeže, môžete vypovedať PZP.

Ako správne vypovedať PZP

Vypovedanie PZP je proces, ktorý zahŕňa niekoľko krokov:

 1. Vypracovanie výpovedi: Prvým krokom je vypracovanie písomnej výpovedi. Výpoveď by mala obsahovať vaše meno, adresu, číslo PZP zmluvy a dátum, kedy chcete PZP ukončiť.
 2. Odoslanie výpovedi: Výpoveď by ste mali odoslať poistnej spoločnosti buď poštou alebo osobne. Odporúča sa využiť službu doporučeného listu, aby ste mali dôkaz o odoslaní a doručení výpovedi.
 3. Čakanie na potvrdenie: Po odoslaní výpovedi by ste mali dostat potvrdenie od poistnej spoločnosti o prijatí výpovedi. Ak sa tak nestane, mali by ste sa obrátiť na spoločnosť a overiť, že výpoveď bola prijatá.

Dôležité informácie pri výpovedi PZP

Pri výpovedi PZP je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov:

 1. Výpovedná lehota: Výpoveď musí byť doručená poistnej spoločnosti najmenej mesiac pred dátumom, kedy chcete PZP ukončiť. Ak ju doručíte neskôr, môže byť ukončenie PZP odložené.
 2. Pokračovanie v poistení: Ak plánujete zmeniť poistnú spoločnosť, uistite sa, že máte nové PZP uzavreté ešte predtým, ako staré ukončíte. Takto sa vyhnete obdobiu, kedy by ste neboli poistení.
 3. Poplatky spojené s ukončením PZP: Niektoré poistné spoločnosti môžu účtovať poplatky za skoré ukončenie PZP. Pred vypovedaním PZP by ste si mali prečítať podmienky svojej zmluvy alebo sa obrátiť na poistnú spoločnosť, aby ste zistili, či existujú takéto poplatky.

Vypovedanie PZP je dôležitým krokom, ktorý vyžaduje určité plánovanie a pozornosť. Je dôležité si uvedomiť, že výpoveď PZP musí byť doručená v stanovenej výpovednej lehote a je potrebné zabezpečiť, aby ste mali poistenie aj po ukončení súčasného PZP. Pamätajte tiež na to, že niektoré poistné spoločnosti môžu účtovať poplatky za skoré ukončenie PZP. S týmito informáciami by ste mali byť pripravení vypovedať svoje PZP bez problémov a s istotou, že ste urobili všetko správne.

Časté otázky a odpovede o výpovedi PZP

Pozrime sa na niektoré z najčastejších otázok, ktoré sa týkajú výpovedi PZP.

 1. Môžem vypovedať PZP kedykoľvek? Áno, môžete, ale musíte dodržať výpovednú lehotu, ktorá je zvyčajne jeden mesiac. Výnimkou môže byť situácia, keď prechádzate na inú poistnú spoločnosť a nová poistka začína platiť ihneď po ukončení starej.
 2. Musím vypovedať PZP, ak predávam svoje vozidlo? Áno, malo by to byť súčasťou procesu predaja vozidla. V opačnom prípade by ste mohli naďalej platiť poistenie za vozidlo, ktoré už nevlastníte.
 3. Čo sa stane, ak nevypoviem PZP po predaji vozidla? Ak nepodáte výpoveď, poistka na vozidlo bude naďalej platná a budete zodpovedný za platbu poistného. Ak nový vlastník vozidla spôsobí škodu, môžete byť zodpovedný za úhradu škôd.

Záver

Výpoveď PZP je dôležitý krok, ktorý vyžaduje presné a včasné konanie. Dôkladné pochopenie procesu výpovedi a dodržiavanie potrebných krokov vám môže pomôcť vyhnúť sa problémom a zabezpečiť, že budete v súlade s požiadavkami svojej poistnej spoločnosti. Vždy si dôkladne prečítajte podmienky svojho PZP a neváhajte sa obrátiť na odborníka alebo priamo na svoju poistnú spoločnosť, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy.

PZP Kalkulačka: Ako vypočítať najlepšiu poistku pre vaše auto

Nájsť správnu poistku pre vaše auto môže byť zložitý proces. Existuje množstvo poistných spoločností, každá s vlastným súborom podmienok a sadzobníkov. Naštastie, v dnešnej dobe môžete využiť nástroj, ktorý vám tento proces výrazne uľahčí – PZP kalkulačku.

Čo je PZP Kalkulačka?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré je v Slovenskej republike povinné pre každé motorové vozidlo. PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý vám umožňuje porovnať ceny PZP od rôznych poistných spoločností a nájsť tak tú najvýhodnejšiu ponuku. Získate tak aj najlacnejšie PZP. A ochráni aj v najvážnejších prípadoch.

Ako funguje PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka funguje na princípe zhromažďovania a porovnávania údajov od rôznych poistných spoločností. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov:

 1. Zadanie údajov o vozidle a vodičovi: Aby mohla kalkulačka poskytnúť presné výsledky, je potrebné zadať údaje o vozidle, ako je jeho typ, rok výroby, objem motora, výkon a pod. Taktiež sa zohľadňuje vek a skúsenosti vodiča.
 2. Výpočet a porovnanie ponúk: Na základe zadaných údajov kalkulačka vypočíta a porovná ceny PZP od rôznych poistných spoločností.
 3. Výber najvhodnejšej ponuky: Kalkulačka vám následne zobrazí porovnanie ponúk a umožní vám vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam.

Ako nájsť najlepšiu PZP kalkulačku?

Na internete existuje množstvo PZP kalkulačiek, avšak nie všetky sú rovnako spoľahlivé a presné. Pri výbere najlepšej PZP kalkulačky by ste mali zvážiť nasledujúce faktory:

 1. Presnosť výpočtov: Overte si, či kalkulačka berie do úvahy všetky dôležité faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP, ako napríklad vek a skúsenosti vodiča, typ a výkon vozidla, ale aj napríklad región, kde sa vozidlo prevádzkuje.
 2. Aktualizácia údajov: Kalkulačka by mala byť pravidelne aktualizovaná, aby odrážala najnovšie ceny a podmienky od poistných spoločností.
 3. Jednoduchosť použitia: Kalkulačka by mala byť intuitívna a ľahko ovládateľná. Nemali by ste stráviť hodiny tým, že sa snažíte pochopiť, ako s ňou pracovať.
 4. Porovnanie ponúk: Kalkulačka by mala byť schopná porovnať ponuky od viacerých poistných spoločností, aby ste mali možnosť vybrať tú najlepšiu.

PZP kalkulačka je užitočným nástrojom, ktorý vám môže ušetriť nielen čas, ale aj peniaze. Vďaka nej môžete ľahko porovnať ceny PZP od rôznych poistných spoločností a nájsť tak tú najvýhodnejšiu ponuku. Nezabudnite však pri výbere kalkulačky zohľadniť presnosť výpočtov, aktualizáciu údajov, jednoduchosť použitia a schopnosť porovnať ponuky od viacerých poistných spoločností.

Tipy pre efektívne využitie PZP kalkulačky

Ak chcete dosiahnuť čo najpresnejšie a najužitočnejšie výsledky z PZP kalkulačky, mali by ste dodržiavať nasledujúce tipy:

 1. Zadajte presné údaje: Vždy zadajte čo najpresnejšie údaje do kalkulačky. Ak sa pokúsite „oklamať“ systém tým, že zadáte nesprávne údaje, výsledky nebude možné považovať za spoľahlivé.
 2. Skúste rôzne scenáre: Ak máte možnosť, skúste do kalkulačky zadávať rôzne údaje a pozrite sa, ako sa menia výsledky. Týmto spôsobom môžete zistiť, ako rôzne faktory ovplyvňujú cenu PZP.
 3. Prečítajte si podmienky ponuky: Aj keď sa ponuka môže zdať na prvý pohľad výhodná, vždy si dôkladne prečítajte jej podmienky. Môžu obsahovať skryté poplatky alebo obmedzenia, ktoré by ste mali brať do úvahy.
 4. Konzultujte s odborníkom: Ak máte nejasnosti alebo otázky týkajúce sa výsledkov z PZP kalkulačky, neváhajte sa obrátiť na odborníka. Ten vám môže pomôcť lepšie pochopiť ponuky a rozhodnúť sa pre tú najlepšiu.

Vďaka PZP kalkulačke môžete rýchlo a jednoducho získať prehľad o cenách PZP na trhu a vybrať si tak tú najlepšiu ponuku. Pamätajte však, že kalkulačka je len nástrojom a konečné rozhodnutie by malo byť vždy založené na dôkladnom preštudovaní ponúk a poradenstve s odborníkom. Takto môžete byť istí, že ste si vybrali tú správnu PZP, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam.

Havarijné Poistenie: Komplexný Pohľad

Havarijné poistenie je typ poistenia, ktorý pokrýva škody spôsobené na vlastnom vozidle počas nehody alebo iných udalostí. Je to dobrovoľné poistenie a mnohí ľudia sa rozhodnú preň, aby mali pokoj na duši a finančnú ochranu. V nasledujúcom článku sa budeme podrobne zaoberať havarijným poistením.

1. Čo Pokrýva Havarijné Poistenie?

Havarijné poistenie pokrýva škody na vozidle spôsobené rôznymi udalosťami, vrátane:

 1. Autonehoda, ktorú spôsobíte vy alebo iný vodič
 2. Poškodenie vozidla v dôsledku živelných pohrôm, ako sú povodne, búrky alebo požiare
 3. Poškodenie vozidla v dôsledku krádeže alebo vandalizmu
 4. Poškodenie vozidla v dôsledku stretnutia so zverou

2. Ako sa Stanovuje Cena Havarijného Poistenia?

Cena havarijného poistenia závisí od niekoľkých faktorov:

 1. Hodnota vozidla: Čím vyššia je hodnota vozidla, tým vyššia môže byť cena poistenia
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladí alebo menej skúsení vodiči môžu platiť vyššie poistné
 3. Miesto bydliska: Vodiči v mestských oblastiach môžu platiť vyššie poistné ako vodiči na vidieku
 4. História vodiča: Vodiči s historiou nehôd alebo poistných udalostí môžu platiť vyššie poistné

3. Ako Požiadať o Havarijné Poistenie?

Proces požiadania o havarijné poistenie môže byť jednoduchý a zahŕňa tieto kroky:

 1. Porovnanie ponúk: Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu
 2. Vyplnenie žiadosti: Vyplňte žiadosť o poistenie, kde uvediete informácie o sebe a o vašom vozidle
 3. Očakávanie schválenia: Poisťovňa preverí vašu žiadosť a rozhodne, či vám poskytne poistenie
 4. Platba poistného: Po schválení poistenia zaplatíte poistné a potom budete poistený

4. Aké sú Výhody Havarijného Poistenia?

Havarijné poistenie ponúka mnoho výhod, ktoré poskytujú pokoj na duši a finančnú ochranu:

Finančná ochrana: Ak poškodíte svoje vozidlo, poistenie pokryje náklady na jeho opravu Pokoj na duši: Vedieť, že ste poistení v prípade nehody alebo poškodenia vozidla, vám môže priniesť pokoj na duši Ochrana hodnoty vozidla: Poistenie môže pomôcť udržať hodnotu vášho vozidla, pretože pokryje náklady na opravu poškodenia

5. Čo robiť po havárii?

Ak sa stane nehoda, je dôležité postupovať podľa nasledujúcich krokov:

Bezpečnosť je na prvom mieste: Uistite sa, že ste v bezpečí a zavolajte políciu, ak je to potrebné Informujte poisťovňu: Čo najskôr kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ju o nehode Dokumentujte nehodu: Fotografiujte miesto nehody a poškodenia na vozidle, aby ste mali dôkazy o tom, čo sa stalo Vyhľadajte odborníka: Ak je to potrebné, vyhľadajte odborníka na opravu vozidla

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom na ochranu vášho vozidla a vašich financií. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní a zvážiť svoje potreby a rozpočet. Je tiež dôležité vedieť, ako postupovať v prípade nehody, aby ste mohli čo najlepšie využiť svoje poistenie.

Najlacnejšie PZP už aj s online porovnaním ceny

Medzi povinnosti každého majiteľa vozidla patrí aj patrične si ho postiť. Nejde len o zákonné ustanovenie. Ide aj o službu, ktorá vás chráni, ak niekomu spôsobíte vašim dopravným prostriedkom ujmu na jeho prostriedku. Umenie však nie nájsť si poskytovateľa PZP, ale nájsť si takého, ktorého možnosti by boli výhodné aj pre samotného zákazníka. Našťastie, v dnešnej dobe je už možné všetko. Tie najlepšie ponuky si môžete zistiť za počkaním vďaka špeciálnej PZP kalkulačke, o ktorej viac vám povieme nižšie. Na to, aby ste si vaše výhodné povinné zmluvné poistenie zistili nepotrebujete navštevovať desiatky pobočiek. Pretože všetko si viete zistiť pohodlne z vášho domu online.

Aká je jeho cena?

PZP je nutnosťČi ste už v oblasti vlastníctva dopravného prostriedku nováčik alebo skúsený, možno viete, že na trhu funguje viacero poisťovní, ktoré vám toto zabezpečenie ponúkajú. Povedať ale jednoznačne, ktoré z ponúkaných PZP je výhodné, je veľmi ťažké. Hlavne preto, že sa to odvíja od parametrov prostriedku a každá poisťovňa si môže určiť vlastné tarify. Uveďme si príklad. Niekde sa ročné poistné za konkrétny typ prostriedku môže začínať od 50 eur. Zatiaľ čo v inej poisťovni to bude napr. 150 eur. 100-eurová ročná úspora predsa nie je zanedbateľná.

Ako viete, ceny sa stále zvyšujú. Práve preto je o to dôležitejšie nájsť si také, ktoré je výhodné aj pre vás. Samozrejme, pokiaľ nemáte o peniaze núdzu, tak nie je problém. V opačnom prípade, ktorých je nanešťastie viac, vám môžeme veľmi ľahko poradiť. Stačí ak si otvoríte nezávislú kalkulačku na výpočet najlacnejšieho PZP a o tú najvýhodnejšiu trhovú ponuku máte postarané.

Kalkulačka na porovnanie a výpočet ceny najlacnejšieho PZP

Na to, aby ste už nemuseli strácať množstvo času tým, že budete navštevovať jednotlivé pobočky rôznych poisťovní a zisťovať si ich ponuky, môžete urobiť niečo oveľa efektívnejšie. Využite súčasnosť a možnosti internetového pripojenia, vďaka ktorému si môžete zabezpečiť hocičo, dokonca aj výhodné poistenie. Najlacnejšou možnosťou, ako to získať, je urobiť si online porovnanie PZP. A to prostredníctvom kalkulačky, ktorá vám vypočíta presné ceny poistného na vaše konkrétne vozidlo a hneď z viacerých poisťovní. Priamo z nej môžete aj o niektorú ponuku požiadať, a to jednoduchým kliknutím na ňu – všetko je na Uzavripzp.sk. A rovnako môžete zmeniť výber poisťovne a konkrétneho poistenia.

To, že zobrazené ponuky sú najlepšie na trhu, dokazuje hneď niekoľko faktov. Prvým z nich je, že najlacnejšie PZP sa dá vypočítať len vtedy, ak zadáte presné parametre poisťovaného vozidla. Či už ide o auto, motorku alebo iný druh prostriedku. Napríklad pre auto ho nájdete tu. Ďalším faktom je to, že mnoho z poskytovateľov poskytuje niekoľkopercentné zľavy práve vtedy, ak si poistnú zmluvu urobíte cez internet, nakoľko to vyjde lacnejšie aj ich. Takže vďaka kalkulačka na porovnanie výhodných PZP nemusíte ušetriť len stovky eur, ale aj hodiny prípadne dni času. Pretože áno, ceny za to isté vozidlo sa na ročnom poistnom v rôznych poisťovniach môžu rozlišovať až v stovkách eur. Netreba zabúdať aj na riziko zmeny legislatívy.

Na trhu sú viaceré poisťovne s rôznymi najlacnejšími ponukami

Ponuky najlacnejšieho PZP (aspoň teda z reklamného hľadiska) prichádzajú napr. zo poisťovní:

 • Allianz,
 • Kooperativa,
 • ČSOB,
 • Axa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Groupama,
 • Wuestenrot,
 • Generali,
 • Genertel atď.

Podstatným je ale naštudovať si ich možnosti. Aby sme predišli bežným klamom a omylom, ihneď uvedieme veci na pravú mieru. Nie je poistenie ako poistenie, hoci sa to tak môže na prvý pohľad zdať. Jednotlivé poisťovne totiž ponúkajú špeciálne akcie, ktoré ich ponuku robia veľmi lákavou, ba dokonca najlepšou. Pritom ich ceny nepatria k tým, ktoré sú premrštené a ktoré sú môžu dovoliť len tí, ktorí zarábajú lepšie. Na výber máte aj rôzne ponuky na havarijné poistenie.

Vyštartujte po lacnejšej možnostiTu by sme chceli vyzdvihnúť hlavne tri poisťovne, ktoré majú skutočne výhodné PZP, a síce Kooperativa, Komunálna poisťovňa a Generali. Tie vám už v rámci základného balíčka ponúkajú možnosti, aké sú inde možné len v rámci pripoistenia. Ide napr. o zabezpečenie batožiny, vodiča či členov poisteného prostriedku, prípadne si môžete navoliť aj iné havarijné riziká, ktoré už sú samozrejme v cene. V konečnom dôsledku je ale rozhodnutie na vás. Je pre vás výhodné to, ktoré je najlacnejšie, alebo to, ktoré je možno o pár eur drahšie, ale v porovnaní s konkurenciou je skutočne na vrchole ponúk?

Aké vozidlá sa poisťujú a čo ak ste to vaše nepoistili?

Podstatnou časťou nášho článku je taktiež uviesť do povedomia ľudí, že nielen auto je dopravný prostriedok, ktorý potrebuje platné PZP, bez ohľadu na to, či už je alebo nie je výhodné. Povinne je potrebné poistiť aj iné motorové alebo nemotorové vozidlá, ako napr. motocykle, traktory, autobusy, trolejbusy, návesy, prívesy, vozíky atď. V skratke všetko, čo vstupuje do cestnej premávky, no je poháňané motorom alebo ťahané motorovým strojom. Rovnako sa môžete riadiť aj tým, či má vaše vozidlo povinnosť technickej kontroly. Ak áno, výhodné bude práve pre vás, ak si na také vozidlo poistenie uzatvoríte, pretože ináč vám hrozia oveľa vyššie pokuty.

Za neplatné zabezpečenie vozidla, hoci ste túto dobu prešvihli nevedomky, si môžete zaplatiť až do 300 eur. Pri spôsobení dopravnej nehody bez tohto zabezpečenia musíte zaplatiť všetky spôsobené škody. A to nielen ostatným, ale aj sebe, plus pokutu. Ak ste jazdili bez PZP, výhodné to bude len pre Obvodný úrad. Prečo? Lebo vám môžu nadeliť až 3 000 eurovú pokutu. A to aj do 2 rokov po tom, čo sa tento skutok stal. Nebude sa prihliadať ani na to, že medzičasom ste svoj prostriedok riadne zabezpečili. Dodávame, že pokutuje sa nielen neplatnosť, ale aj neprítomnosť zelenej karty. Pričom za neplatné PZP resp. bez prítomnosti zelenej karty v zahraničí, by ste sa mohli pripraviť aj o tisíce eur, prípadne celé vaše vozidlo.

Ako teda vidíte, s týmto zabezpečím sa zahrávať neoplatí. A ešte jedna rada na záver: poisťujte aj tie vozidlá, ktoré pod tento zákon spadajú, hoci ich využívate len sporadicky…